Orgány REC

V čele REC stojí výkonná ředitelka paní Marta Szigeti Bonifert. Vrcholným řídícím a rozhodovacím orgánem je Rada ředitelů (Board of Directors), jejíž členové jsou jmenováni signatářskými zeměmi. V čele stojí představitel Polska pan Andrzej Kassenberg. Poradním a iniciačním orgánem je Valné shromáždění (General Assembly), které sdružuje zástupce všech signatářských států. Prezidentem Valného shromáždění je představitel Srbska pan Dejan Novakovic.