Orgány Protokolu SEA

Orgány protokolu:

Vzhledem k tomu, že Protokol SEA nebylo doposud ratifikován dostatečným počtem smluvních stran, existuje pouze jediný orgán a tím je zasedání signatářů Protokolu SEA.

Zasedání signatářů k Protokolu

Bylo ustaveno mimořádným zasedáním smluvních stran k Espoo úmluvě za účelem:
určit aktivity, které je nutno podniknout do doby, než vstoupí Protokol v platnost.
poskytovat informace o pokroku dosaženém při ratifikaci Protokolu.
připravit první zasedání smluvních stran Espoo úmluvy, v rámci kterého by proběhlo zasedání smluvních stran Protokolu