Orgány - Konference OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012

Byro přípravného výboru je složeno z deseti členů – dvou spolupředsedů a osmi místopředsedů reprezentujících vždy po dvou jednotlivé regionální skupiny OSN (Afrika, Asie, Latinská Amerika, západní Evropa a ostatní, východní Evropa). Jedním z členů byra je Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Byro se schází přibližně jednou za šest týdnů a řeší zejména organizační záležitosti přípravy konference. Členové byra byli pověřeni různými úkoly, např. zástupce ČR má společně s egyptským členem byra v působnosti komunikaci s regionálními komisemi OSN. Složení byra lze zhlédnout zde.