Orgány Espoo úmluvy

Orgány úmluvy:

Byro

Je výkonným orgánem Úmluvy a skládá se z 8 členů. Na období do 5. zasedání smluvních stran byl do čela byra zvolen zástupce Srbska Aleksandar Vesic.

Pracovní skupina pro EIA:

Je pomocným orgánem zasedání smluvních stran (Meeting of the Parties) a jejím posláním je podporovat implementaci úmluvy. Konkrétně to znamená aktivity spojené s přípravou zasedání smluvních stran – hlavně vypracování návrhů rozhodnutí, která jsou zasedání předložena k přijetí. Pracovní skupina rovněž koordinuje aktivity ostatních pomocných orgánů Úmluvy.

Výbor pro plnění úmluvy:

Hlavním posláním Výboru je přezkoumávání dodržování Úmluvy smluvními stranami a spolupráce při odstraňování případných nedostatků v plnění. Výbor byl ustaven v únoru 2001 na druhém zasedání smluvních stran, které se konalo v Sofii v Bulharsku. Výbor se skládá z 8 členů, kteří jsou nominováni smluvními stranami a voleni na zasedání smluvních stran.