Organizační struktura

Organizační strukturu Ministerstva životního prostředí tvoří ministr, sekce, odbory a oddělení. Kliknutím na jméno příslušného zaměstnance získáte jeho kontaktní údaje, včetně e-mailu.
Grafické schéma aktuální organizační struktury (PDF, 196 kB)

010 Odbor interního auditu a finanční kontroly - Ing. Vladimír Sassmann
011 odd. interního auditu - Ing. Ondřej Vaculík
012 odd. finanční kontroly - Bc. Jaroslav Svoboda

020 Odbor bezpečnosti a krizového řízení - Ing. Jiří Bednář
021 odd. bezpečnosti - Ing. Jana Vorlíčková
022 odd. krizového řízení - Mgr. Marie Bajerová

100 Sekce politiky a mezinárodních vztahů - Ing. Vladislav Smrž

110 Odbor kanceláře ministra - PhDr. Mgr. Jiří Holík
111 odd. vládní a parlamentní agendy - Mgr. Lukáš Holeček
112 odd. interních předpisů a spisové služby - Ing. Jitka Košovanová

130 Sam. odd. tiskové a PR - Bc. Petra Roubíčková

140 Odbor mezinárodních vztahů - Ing. Michal Pastvinský
141 odd. Evropské unie - Ing. Gabriela Říhová
142 odd. zahraničního protokolu - Ing. Petra Tachecí
143 odd. dvoustranné spolupráce - Ing. Klára Wajdová
144 odd. mnohostranných vztahů - PhDr. Ing. Přemysl Štěpánek, Ph.D.
145 odd. infringementu - Mgr. Kamila Kriegová

150 Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje - Anna Pasková, M. A.
151 odd. politiky a strategií životního prostředí - Mgr. Jaroslav Kepka
152 odd. udržitelného rozvoje - Mgr. Jan Mareš

200 Sekce úřadu ministerstva - Ing. Jan Landa

210 Odbor informatiky - Ing. Jana Vodičková
211 odd. informatiky - Ing. Milan Soldát
212 odd. rozvoje - Mgr. Jaromír Adamuška

220 Odbor rozpočtu - Ing. Josef Bečvář
221 odd. rozpočtu kapitoly - Ing. Martin Matoušek
222 odd. rozpočtu ministerstva - Ing. Jana Coubalová
223 odd. účtárny - Věra Šťastná
224 odd. programového financování - Radka Janáková

230 Odbor provozní a správy majetku - Ing. Martina Setzerová
231 odd. hospodářské správy - Mgr. Pavla Oborníková
232 odd. správy majetku - Mgr. Eva Formánková

240 Sam. odd. veřejných zakázek - Mgr. Karolína Čermáková

250 Odbor ekonomiky životního prostředí - Mgr. Radka Hloušková
251 odd. ekonomických analýz - Ing. Alena Krejčová
252 odd. projektů a controllingu - Ing. Roman Stojanov

260 Odbor personální a státní služby - Ing. Karel Chovanec
261 odd. personální - Ing. Stanislava Novotná
262 odd. vzdělávání a péče o zaměstnance - Mgr. Daniel Rydval

300 Sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů - Ing. Jan Kříž

310 Odbor podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku - Ing. Radana Leistner Kratochvílová
311 odd. spravedlivé transformace - Ing. Jan Hlaváček
312 odd. podpory modernizace energetiky - Mgr. Maggie Škabraha Dokupilová

320 Odbor finančních a dobrovolných nástrojů - Ing. Tomáš Kažmierski
321 odd. finančních nástrojů - Ing. Veronika Miláčková, Ph.D.
322 odd. dobrovolných nástrojů, vědy a výzkumu - Mgr. Daniel Hájek
323 odd. mezinárodních programů a projektů - Mgr. Michal Petrus

330 Odbor fondů EU - Ing. Jaroslav Michna
331 odd. metodické a informačních systémů fondů EU - Ing. Petr Koleška
332 odd. financování a Technické pomoci fondů EU - Ing. Petr Janda
333 odd. kontrol a auditů fondů EU - Ing. Šárka Hartychová, MPA
334 odd. právní podpory fondů EU - Mgr. Kateřina Steiner
335 odd. implementace projektů fondů EU - Ing. Lucie Holíková, Ph.D.
336 odd. monitoringu a evaluací fondů EU - Mgr. Jiří Petřivalský

360 Sam. odd. programu Nová zelená úsporám - Ing. Pavel Nejedlý

400 Sekce státní správy - Ing. Vladimír Mana, LL.M.

410 Odbor legislativní - JUDr. Libor Dvořák
411 odd. horizontální a ekosystémové legislativy - Mgr. Eva Mazancová
412 odd. technické legislativy - Mgr. Hana Nenutilová

430 Odbor právní a řízení státní správy - JUDr. Jiřina Nováková
431 sekretariát rozkladové komise - Mgr. Marek Geleta
432 odd. řízení státní správy - Ing. Mgr. Markéta Jirků

500 Odbor výkonu státní správy I, Praha - Ing. Miloslav Kuklík
501 oddělení 1 - Mgr. Václav Petrmichl, Ph.D.
502 oddělení 2 - Mgr. Antonín Frič

510 Odbor výkonu státní správy II, České Budějovice - JUDr. Hana Dvořáková, MBA
511 oddělení 1 - Ing. Zdeněk Nešpol
512 oddělení 2 - Mgr. Jakub Honetschläger

520 Odbor výkonu státní správy III, Plzeň - Ing. Hubert Bošina
521 oddělení 1 - Ing. Václav Sochor
522 oddělení 2 - Mgr. Tomáš Marek

530 Odbor výkonu státní správy IV, Chomutov - Ing. Jaroslav Vacek
531 oddělení 1 - Ing. Václav Franče
532 oddělení 2 - Bc. Tomáš Soper

540 Odbor výkonu státní správy V, Liberec - Ing. Milan Kubíček
541 oddělení 1 - Ing. Jiří Holý
542 oddělení 2 - Mgr. Iveta Krušková

550 Odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové - Ing. Libor Hejduk
551 oddělení 1 - RNDr. Taťána Trojanová
552 oddělení 2 - Ing. Ilona Heroldová

560 Odbor výkonu státní správy VII, Brno - Ing. Jaroslav Pospíšil
561 oddělení 1 - RNDr. Miroslav Rokos
562 oddělení 2 - Ing. Bc. Tomáš Saňka

570 Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc - Ing. Radek Pallós
571 oddělení 1 - Ing. Kamila Kudelová
572 oddělení 2 - Ing. Jaroslav Pištěk

580 Odbor výkonu státní správy IX, Ostrava - Ing. Tomislav Střelec, CSc.
581 oddělení 1 - Ing. Leo Kraina
582 oddělení 2 - Ing. Kamila Badurová

600 Sekce ochrany přírody a krajiny - Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

610 Odbor obecné ochrany přírody a krajiny - Ing. Linda Stuchlíková
611 odd. ochrany krajiny a lesa - Ing. Pavel Chotěbor
612 odd. ochrany půdy - Ing. Jan Bačovský
613 odd. krajinotvorných programů - Ing. Martina Černá

620 Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny - Ing. Petr Stloukal
621 odd. maloplošných chráněných území - Ing. Lucie Hofmanová
622 odd. chráněných krajinných oblastí - Ing. Pavel Dorňák
623 odd. národních parků - Ing. Jan Rejzek

630 Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků - Ing. Jan Šíma
631 odd. mezinárodních úmluv - Mgr. Jiří Mach, MPA
632 odd. druhové ochrany - RNDr. Jana Fuglíková
633 odd. soustavy NATURA 2000 - Mgr. Petr Havel

660 Odbor geologie - RNDr. Martin Holý
661 odd. geofaktorů a geologických prací - RNDr. Peter Pálenský
662 odd. nerostných zdrojů - Ing. Petr Uldrych

700 Sekce technické ochrany životního prostředí

710 Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence -
Mgr. Evžen Doležal
711 odd. SEA - Ing. Simona Beránková Jančí
712 odd. mezistátní EIA - Ing. Milan Muzikář
713 odd. metodiky a projektové EIA - Ing. Petr Slezák
714 odd. IPPC a IRZ - Ing. Jan Slavík, Ph.D.

720 Odbor odpadů - Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
721 odd. přeshraničního pohybu odpadů a mezinárodní spolupráce - Ing. Jana Samková
722 odd. koncepcí a technologií - Ing. Gabriela Bulková
723 odd. zpětného odběru

740 Odbor ochrany vod - Mgr. Lukáš Záruba
741 odd. ochrany vod - Ing. Evžen Zavadil
742 odd. ochrany před povodněmi a suchem - Ing. Pavel Marták
743 odd. mezinárodní spolupráce a plánování v oblasti vod - Mgr. Ing. Jana Tejkalová

750 Odbor environmentálních rizik a ekologických škod - Ing. Karel Bláha, CSc.
751 odd. prevence rizik a chemické bezpečnosti - Ing. Alexandra Skopcová
752 odd. sanace - RNDr. Richard Přibyl
753 odd. geneticky modifikovaných organismů - Ing. Zuzana Doubková

770 Odbor energetiky a ochrany klimatu - Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D.
771 odd. obchodování s emisemi - Ing. Jan Tůma
772 odd. energetiky a ochrany klimatu - Ing. Kateřina Suchá

780 Odbor ochrany ovzduší - Bc. Kurt Dědič
781 odd. kvality ovzduší - Mgr. Vojtěch Stráník
782 odd. spalovacích zdrojů a paliv - Mgr. Pavel Gadas
783 odd. technologických zdrojů - Ing. Jakub Achrer