Organizace spojených národů pro výchovu, vědu, a kulturu (UNESCO)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

logo UNESCO

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla založena v roce 1945 v Londýně. Hlavním posláním UNESCO ve vztahu k životnímu prostředí je zaměření na výchovu a vzdělávání, monitorování a výzkum složek životního prostředí v biosférických rezervacích, shromažďování informací o životním prostředí a jejich šíření, ochranu biologické rozmanitosti a ochranu vod, udržitelný rozvoj cestovního ruchu. V současné době má UNESCO 193 členských a 11 přidružených členských států, Česká republika přistoupila v roce 1993.

Základní informace

Zapojení ČR

Úmluvy sjednané v rámci UNESCO se vztahem k životnímu prostředí