Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
OECD - logo

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vznikla dne 14. října 1960, kdy v Paříži podepsali zástupci 20 států zakládající Konvenci o OECD a dva dodatkové protokoly, které vstoupily v platnost 30. září 1961. Česká republika je členem OECD od 21. prosince 1995. V současné době OECD sdružuje 37 členských států.

Hlavním posláním OECD je poskytovat vládám členských států prostor k vzájemnému porovnávání zkušeností z realizace vládních politik a hledání odpovědí na společné problémy. V OECD nejvyspělejší země světa slaďují své postupy v celé řadě oblastí – ekonomika, finance, obchod, vzdělávání, věda a technika, veřejná správa, zemědělství, životní prostředí a další. OECD tak využívá průřezový charakter své práce a iniciuje řadu horizontálních projektů.

Angel Gurría

V čele OECD stojí generální tajemník volený na pětileté období, v současné době tuto funkci zastává Angel Gurría z Mexika.

Od roku 1970, kdy OECD zahájila svůj Environmentální program založením Výboru pro politiku životního prostředí a Direktorátu pro životní prostředí v rámci svého sekretariátu, význam problematiky životního prostředí pro tvorbu politik stále roste. OECD má nezastupitelnou úlohu v propojování problémů životního prostředí s ekonomickými aspekty. Velký význam má dlouhodobá analytická a koncepční práce OECD v oblasti životního prostředí, např. Zprávy o politice, stavu a vývoji životního prostředí jednotlivých států, Výhledy pro životní prostředí, Environmentální strategie. Výjimečná je také autorita OECD v oblasti ekonomických nástrojů pro životní prostředí.

Do rodiny OECD patří i několik více či méně autonomních organizací se sídlem v Paříži, stejně jako OECD: Mezinárodní energetická agentura, Jaderná energetická agentura a Mezinárodní dopravní fórum.

Výsledky spolupráce mezi OECD a Českou republikou naleznete také zde.

Základní informace

Zapojení ČR