OPŽP 2021–2027

Co je cílem programu?

Operační program Životní prostředí bude i v období 2021–2027, podobně jako v předchozích letech, základním zdrojem podpory pro financování projektů v oblasti ochrany životního prostředí. Program bude opět sledovat celou řadu cílů.

Na co můžu získat podporu?

V současnosti se předpokládá podpora následujících oblastí:

  • energetické úspory ve veřejném sektoru a podpora obnovitelných zdrojů energie
  • adaptace na změnu klimatu se zaměřením na povodně, sucho a sesuvy půdy včetně podpory environmentální výchovy
  • vodohospodářská infrastruktura
  • přechod na oběhové hospodářství
  • biodiverzita
  • kvalita ovzduší
  • sanace kontaminovaných lokalit

Upozorňujeme, že struktura programu se připravuje a může se v průběhu jednání s relevantními partnery a Evropskou komisí měnit.

Koho program podporuje?

Program v závislosti na jednotlivých aktivitách bude podporovat veřejný sektor, podnikatele i domácnosti. Bližší popis naleznete v programovém dokumentu.

Jakou podporu můžu získat?

Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách a není v této fázi přípravy stanovena.

Kde o podporu požádám?

Žádosti se budou podávat prostřednictvím webu, který se aktuálně připravuje.

Kde najdu podrobné informace?

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webu https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/.

Jak dlouho program funguje?

Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Jedná se o nástupnický program aktuálního operačního programu.

Kolik prostředků program má?
Rozpočet na celé období není v tuto chvíli stanoven. Čeká se na schválení víceletého finančního rámce (rozpočtu EU).
Z čeho podpora vychází?

Program bude financovaný z fondů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS).

Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro EFRR a FS. Znění nařízení nebyla ještě schválena. Stav schvalovacího procesu můžete sledovat zde (obecné nařízení) a zde (nařízení pro EFRR a FS).

Protože pravidla jsou upraveny v evropských nařízeních, není nutné přijímat zvláštní národní legislativu. To je rozdíl oproti programům financovaných z výnosů z emisních povolenek jako je Nová zelená úsporám nebo Modernizační fond , kde je národní legislativa nezbytná, protože na evropské úrovni jsou upraveny pouze směrnicí.

Dokumenty ke stažení