OPŽP 2014–2020

Co je cílem programu?

Operační program Životní prostředí je základním zdrojem podpory pro projekty zlepšující životní prostředí v Česku. Program je zaměřený napříč sektory a sleduje celou řadu cílů od zlepšení vodního hospodářství, přes zvýšení kvality ovzduší, lepšího nakládání s odpady, snížení počtu kontaminovaných lokality, podporu biodiverzity až po snížení energetické náročnosti budov.

Na co můžu získat podporu?

Program se člení na pět prioritních os, každá prioritní osa se dále člení na specifické cíle.

  1. kvalita vody a snižování rizik povodní
  2. kvalita ovzduší
  3. odpady, ekologické zátěže, environmentální rizika
  4. příroda a krajina
  5. energetické úspory
Koho program podporuje?

Program podporuje veřejný sektor i podnikatele. Zaměření je závislé na jednotlivých podporovaných aktivitách. Podrobný přehled naleznete v pravidlech pro žadatele.

Domácnosti jsou podporovány prostřednictvím krajů v rámci tzv. kotlíkových dotací.

Jakou podporu můžu získat?

Výše a míra podpory je různá pro jednotlivé podporované aktivity a je vždy uvedena v konkrétní výzvě pro podávání žádostí. Míra podpory může činit až 90 % ze způsobilých výdajů.

Kde o podporu požádám?

Žádosti se přijímají na základě výzev. Přehled aktuálních výzev je na webu https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/.

Žádosti se podávají online na webu https://mseu.mssf.cz/.

Jak dlouho program funguje?

Program je naplánován na evropské programové období 2014–2020. Způsobilost výdajů končí v roce 2023, kdy bude program finálně uzavřen. Nástupnický program se již připravuje – více se o něm dozvíte zde

Kolik prostředků program má?

Na celé období 2014–2020 je aktuální rozpočet programu cca 70 mld. Kč.

Kde najdu podrobné informace?

Všechny podrobné informace včetně aktuálních výzev najdete na samostatném webu https://www.opzp.cz/.

Kdo mi pomůže?

V případě potřeby je pro vás zřízena bezplatná infolinka Státního fondu životního prostředí na telefonním čísle 800 260 500.

Své dotazy můžete posílat také na dotazy@sfzp.cz.

Z čeho podpora vychází?

Program je financovaný v rámci strukturálních fondů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS).

Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro EFRR a FS.

Protože jsou pravidla pro strukturální fondy stanovena v evropských nařízeních, která mají přímou působnost, není nutné, aby fondy upravovala i národní legislativa. To je rozdíl oproti programům financovaných z výnosů z emisních povolenek jako je Nová zelená úsporám nebo Modernizační fond , kde je národní legislativa nezbytná.

Dokumenty ke stažení