Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o závěru zjišťovacího řízení záměru „Optimalizace výroby tekutého kovu pro výroby odlitků slévárny VIADRUS a.s.“

Publikováno: 07.06.2019

Rozhodnutí MŽP OVSS IX – Ostrava ze dne 7. 6. 2019, doručované veřejnou vyhláškou č.j. MZP/2019/580/718 se týká záměru „Optimalizace výroby tekutého kovu pro výroby odlitků slévárny VIADRUS a.s.“, o kterém je tímto rozhodnuto, že tento záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...