Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Co je cílem programu?

Operační program Spravedlivá transformace je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Na co můžu získat podporu?

Podporovat je možné širokou škálu témat:

 • malé a střední podniky,
 • výzkum a inovace,
 • digitalizaci,
 • čistou energii a energetické úspory,
 • oběhové hospodářství,
 • rekultivace a nové využití území,
 • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Cílem programu je, aby prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci směřovaly do oblastí, které ostatní operační programy nepokrývají. Pro dotčené kraje to jsou extra prostředky oproti ostatním regionům.

Přesné znění programu připravujeme, návrh programu zveřejníme v první polovině roku 2022. Program bude vycházet z Plánu spravedlivé územní transformace, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se členy tzv. Transformační platformy.

Koho program podporuje?

Program podporuje celou řadu žadatelů: obce, kraje, malé a střední podniky, univerzity, výzkumné instituce a další. Podporovat je možné i velké podniky, a to včetně podniků zařazených v systému obchodování s emisními povolenkami. Produktivní investice do velkých podniků je však možné podpořit jen za předpokladu, že jsou výslovně uvedeny v Plánu spravedlivé územní transformace, čemuž předchází zpracování podnikové analýzy na vytvoření pracovních míst v kraji.

Jak dlouho program funguje?

Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů začíná v roce 2021 a končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen.

Kolik prostředků program má?

Celková alokace pro Českou republiku činí 1,64 mld. eur. Fond pro spravedlivou transformaci tak disponuje částkou 42,7 mld. Kč*. Po odečtení prostředků na technickou pomoc si kraje rozdělí celkem 1,58 mld. eur, respektive 41 mld. Kč.
* při kurzu 26 Kč/euro

Kolik prostředků obdrží jednotlivé kraje?

Uhelné regiony si finanční prostředky rozdělí podle pěti ukazatelů, jež odráží aktuální stav jednotlivých krajů a jejich budoucí potřeby pro úspěšný přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Použité ukazatele jsou:

 • počet obyvatel
 • hrubý domácí produkt
 • nezaměstnanost
 • plocha dotčena těžbou
 • počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji

Na základě uvedených ukazatelů jsou prostředky mezi kraje rozděleny následovně:

 • Karlovarský kraj – 15,3 % (6,3 mld. Kč)
 • Moravskoslezský kraj – 46,1 % (18,9 mld. Kč)
 • Ústecký kraj – 38,6 % (15,8 mld. Kč)

V dokumentech ke stažení naleznete detailní dokument popisující metodiku rozdělení.

Kde o podporu požádám?

Žádosti se budou přijímat na základě výzev zveřejněných na webu, který aktuálně připravujeme.

Spuštění prvních výzev předpokládáme v druhé polovině roku 2022. Projektové žádosti budou žadatelé podávat prostřednictvím společného monitorovacího systému pro všechny EU fondy.

Kde najdu informace ke konkrétnímu kraji?

Regionální informace k programu můžete sledovat v Karlovarském kraji zde, v Moravskoslezském kraji zde a v Ústeckém kraji zde.

V únoru roku 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo pro kraje semináře, na nichž byly prezentovány aktuální informace k Fondu spravedlivé transformace a postup přípravy Plánu územní spravedlivé transformace. Informace ze seminářů jsou ke stažení zde.

Na koho se můžu v případě potřeby obrátit?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám na spravedlivatransformace@mzp.cz.
Na uvedené emailové adrese se také můžete přihlásit k odběru newsletteru, který vám poskytne nejaktuálnější informace.

Z čeho podpora vychází?

Program bude financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).

Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro FST. Můžete je nalézt zde (obecné nařízení) a zde (nařízení pro FST).

Protože pravidla jsou upravena v evropských nařízeních, není nutné přijímat zvláštní národní legislativu. To je rozdíl oproti programům financovaných z výnosů z emisních povolenek jako je Nová zelená úsporám nebo Modernizační fond, kde je národní legislativa nezbytná, protože na evropské úrovni jsou upraveny pouze směrnicí.

Stáhněte si...