Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Co je cílem programu?

Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí.

Na co můžu získat podporu?

Podporovat je možné širokou škálu opatření:

  • podpora malých a středních podniků,
  • výzkum a inovace,
  • digitalizaci,
  • čistou energii a energetické úspory,
  • oběhové hospodářství,
  • rekultivace a nové využití území,
  • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Podporovat je možné i velké podniky, a to včetně podniků zařazených v systému obchodování s emisními povolenkami.

Přesné zaměření programu se připravuje a bude zveřejněno. Podpora bude vycházet z plánu spravedlivé územní transformace, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jak dlouho program funguje?

Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen.

Kolik prostředků program má?

Rozpočet na celé období není v tuto chvíli stanoven. Čeká se na schválení víceletého finančního rámce (rozpočtu EU).

Z čeho podpora vychází?

Program bude financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).

Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro FST. Znění nařízení nebyla ještě schválena. Stav schvalovacího procesu můžete sledovat zde (obecné nařízení) a zde (nařízení pro FST).

Protože pravidla jsou upraveny v evropských nařízeních, není nutné přijímat zvláštní národní legislativu. To je rozdíl oproti programům financovaných z výnosů z emisních povolenek jako je Nová zelená úsporám nebo Modernizační fond, kde je národní legislativa nezbytná, protože na evropské úrovni jsou upraveny pouze směrnicí.

Stáhněte si...