Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Co je cílem programu?

Operační program Spravedlivá transformace je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je především zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu. Neméně důležité je i zabezpečit obnovu krajiny, jež byla těžbou uhlí zasažena.

Na co můžu získat podporu?

Podporovat je možné širokou škálu témat:

 • malé a střední podniky,
 • výzkum a inovace,
 • digitalizaci,
 • čistou energii a energetické úspory,
 • oběhové hospodářství,
 • rekultivace a nové využití území,
 • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Cílem programu je, aby prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci směřovaly do oblastí, které ostatní operační programy nepokrývají. Pro dotčené kraje to jsou extra prostředky oproti ostatním regionům.

Přesné znění programu připravujeme, návrh programu zveřejníme v polovině tohoto roku. Program bude vycházet z Plánu spravedlivé územní transformace, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se členy tzv. Transformační platformy.

Koho program podporuje?

Program podporuje celou řadu žadatelů: obce, kraje, malé a střední podniky, univerzity, výzkumné instituce a další. Podporovat je možné i velké podniky, a to včetně podniků zařazených v systému obchodování s emisními povolenkami. Produktivní investice do velkých podniků je však možné podpořit jen za předpokladu, že jsou výslovně uvedeny v Plánu spravedlivé územní transformace, čemuž předchází zpracování podnikové analýzy na vytvoření pracovních míst v kraji.

Jak dlouho program funguje?

Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů začíná v roce 2021 a končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen.

Kolik prostředků program má?

Celková alokace pro Českou republiku činí 1,64 mld. eur. Fond pro spravedlivou transformaci tak disponuje částkou 42,7 mld. Kč*. Po odečtení prostředků na technickou pomoc si kraje rozdělí celkem 1,58 mld. eur, respektive 41 mld. Kč.
* při kurzu 26 Kč/euro

Kolik prostředků obdrží jednotlivé kraje?

Uhelné regiony si finanční prostředky rozdělí podle pěti ukazatelů, jež odráží aktuální stav jednotlivých krajů a jejich budoucí potřeby pro úspěšný přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Použité ukazatele jsou:

 • počet obyvatel
 • hrubý domácí produkt
 • nezaměstnanost
 • plocha dotčena těžbou
 • počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji

Na základě uvedených ukazatelů jsou prostředky mezi kraje rozděleny následovně:

 • Karlovarský kraj – 15,3 % (6,3 mld. Kč)
 • Moravskoslezský kraj – 46,1 % (18,9 mld. Kč)
 • Ústecký kraj – 38,6 % (15,8 mld. Kč)

V dokumentech ke stažení naleznete detailní dokument popisující metodiku rozdělení.

Kde o podporu požádám?

Žádosti se budou přijímat na základě výzev zveřejněných na webu, který aktuálně připravujeme.

Spuštění prvních výzev předpokládáme na jaře příštího roku. Projektové žádosti budou žadatelé podávat prostřednictvím společného monitorovacího systému pro všechny EU fondy.

Kde najdu informace ke konkrétnímu kraji?

Regionální informace k programu můžete sledovat v Karlovarském kraji zde, v Moravskoslezském kraji zde a v Ústeckém kraji zde.

V únoru tohoto roku Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo pro kraje semináře, na nichž byly prezentovány aktuální informace k Fondu spravedlivé transformace a postup přípravy Plánu územní spravedlivé transformace. Informace ze seminářů jsou ke stažení zde.

Jaký je předpokládaný časový harmonogram přípravy programu?

2Q 2021 – finalizace Plánu spravedlivé územní transformace, zveřejnění návrhu Operačního programu Spravedlivá transformace.
3Q 2021 – schválení operačního programu vládou, začátek formálních jednání s Evropskou komisí.
4Q 2021 – zveřejnění podrobných podmínek podpory pro žadatele a zveřejnění orientačního plánu výzev k podávání žádostí o podporu.
1Q 2022 – schválení operačního programu Evropskou komisí, začátek příjmu žádostí o podporu.

Na koho se můžu v případě potřeby obrátit?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám na spravedlivatransformace@mzp.cz.
Na uvedené emailové adrese se také můžete přihlásit k odběru newsletteru, který vám poskytne nejaktuálnější informace.

Z čeho podpora vychází?

Program bude financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).

Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro FST. Znění nařízení nebyla ještě schválena. Stav schvalovacího procesu můžete sledovat zde (obecné nařízení) a zde (nařízení pro FST).

Protože pravidla jsou upravena v evropských nařízeních, není nutné přijímat zvláštní národní legislativu. To je rozdíl oproti programům financovaných z výnosů z emisních povolenek jako je Nová zelená úsporám nebo Modernizační fond, kde je národní legislativa nezbytná, protože na evropské úrovni jsou upraveny pouze směrnicí.

Stáhněte si...