Monitoring a reporting v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

Všechny země, které ratifikovaly Úmluvu, zpracovávají zprávy o stavu a charakteru implementace mitigačních a adaptačních opatření a rovněž o plnění dalších závazků vyplývajících z Úmluvy a Protokolu. Tyto tzv. „Národní sdělení“ obsahují národní inventury celkových bilancí skleníkových plynu, projekci vývoje těchto emisí v jednotlivých časových horizontech a přehled nejnaléhavějších přístupů a opatření, která je potřeba v České republice v zájmu postupného snižování celkového emisního množství realizovat. Dále obsahují informace o dopadech změny klimatu a jejich výhledu a vhodných adaptačních opatřeních, o vědě a výzkumu a environmentálním vzdělávání, financování klimatických opatření v rozvojových státech, atd. V prosinci 2017 předložila Česká republika své 7. národní sdělení, které je mimo jiné dostupné také na internetových stránkách Úmluvy.

Další reportingovou povinností je zpracování dvouletých zpráv se zaměřením na inventarizace a projekce emisí skleníkových plynů, politiky a opatření v rámci snižování emisí skleníkových plynů a financování klimatických opatření v rozvojových zemích. 1. dvouletá zpráva ČR (PDF, 419 kB) byla zpracována současně se 6. národním sdělením ČR (2014) , 2. dvouletá zpráva ČR (PDF, 2 MB) byla předložena sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu k 1. lednu 2016 a společně se 7. národním sdělením ČR byla v roce 2017 předložena také 3. dvouletá zpráva (PDF, 9 MB) (dostupné pouze v anglickém jazyce), která je jeho součástí. V roce 2019 byla zpracována a předložena dosud poslední 4. dvouletá zpráva (PDF, 3 MB) (dostupné pouze v anglickém jazyce).