Rozhodnutí MŽP o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje

Publikováno: 30.07.2020

Rozhodnutí o odvolání spolku Krajina 2000 proti rozhodnutí o opravě rozhodnutí o povolení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů na stavbě D3 v úseku 0304 Václavice - Voračice

Stáhněte si...