Odpovědné hospodaření s vodou

Stránka je momentálně ve výstavbě. Její dokončení a spuštění programu je plánováno na první kvartál roku 2021.

Rámcová úmluva OSN

Odpovědné hospodaření s vodou (dále jen OHV) je jedním z dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí sloužícím k ochraně vodních zdrojů.

Vzhledem k probíhající klimatické změně roste i poptávka po vodě, zatímco kvalita a množství vodních zdrojů se snižuje. Každý, kdo s vodou nakládá, by si měl tuto skutečnost uvědomit a zamyslet se nad stabilitou svých zdrojů, nad zbytečnými ztrátami při jejím užívání i nad tím, kam a v jaké kvalitě ji vrací zpět do oběhu.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vzniká na Ministerstvu životního prostředí iniciativa Odpovědné hospodaření s vodou. Jejím cílem je ochrana vodních zdrojů ve firmách.

Firmy a podniky mají prostřednictvím značky OHV možnost deklarovat, že s vodou nakládají udržitelným a environmentálně šetrným způsobem. Na základě odborného hodnocení získají značku OHV organizace, které dobře hospodaří s vodou ve smyslu ekonomickém a environmentálním, a to jak uvnitř vlastní organizace, tak zároveň svým přístupem a působením navenek, čímž uplatňují principy společenské odpovědnosti v oblasti nakládání s vodou. Organizace jsou hodnoceny ve 12 kritériích, jako je například využívání srážkových vod, recyklace technologické vody, osvěta a vzdělávání aj. Značka OHV je propůjčována Ministerstvem životního prostředí na dobu tří let těm organizacím, které na základě posouzení dle Metodiky hodnocení organizací odpovědně hospodařících s vodou získají stanovený počet bodů. Organizace, které získaly značku OHV, jsou zveřejňovány na těchto stránkách.