Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "D4 odpočívka Krsice"

Publikováno: 24.05.2021

Rozhodnutí MŽP, OPVIP – č.j.: MZP/2021/710/2427 ze dne 18. 5. 2021, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „D4 odpočívka Krsice“, o němž bylo rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...