Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást programového dokumentu OPŽP 2021-2027

V rámci projektu jsou zpracovány komplexní podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství. Podklady slouží k upřesnění zacílení oblastí podpory zahrnující odpady a materiálové toky tak, aby podpora poskytovaná z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021–2027 byla vynaložena smysluplně, efektivně a přispěla k žádoucímu posunu odpadového a oběhového hospodářství.