Odpadové hospodářství obcí - seminář a exkurze

Kdy?

31. května – 1. června
31. května se uskuteční seminář
1. června je organizovaná exkurze do Písku

Kde?

Hlavní sál Senátu parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

O čem to bude?

První část semináře je věnována vývoji legislativy v oblasti nakládání s komunálními odpady v ČR a EU, a podpoře obcím v tomto procesu. Dále budou představeny systémy odpadového hospodářství, které mohou vést ke snížené produkci směsného odpadu v obcích. Nebudou chybět praktické příklady dobré praxe odpadového hospodářství na úrovni obcí. Součástí semináře bude i předávání ocenění obcím, které dlouhodobě dosahují nižší produkce směsného komunálního odpadu v rámci soutěže Odpadový Oskar. 

Záštitu nad seminářem převzala senátorka Renata Chmelová.

Pro koho je akce určena?

Akce je určena všem zástupcům samospráv, zástupcům asociací obcí, pracovníkům veřejné správy. Vzhledem k omezené kapacitě přijímáme registraci maximálně pro 2 účastníky za obec či organizaci.

Seminář i exkurze jsou zdarma.

Prosím, registrujte si předem své místo! Můžete tak učinit zde.

Ubytování během akce: Pro mimo pražské účastníky zajišťujeme ubytování. Více v registračním formuláři.

Exkurze:

Druhý den po semináři se pojedeme společně podívat na odpadové hospodářství města Písek, kde recyklují a kompostují přes 60 % svých odpadků při velice nízkých nákladech. Na exkurzi bude zajištěn autobus, drobné občerstvení.

V případě otázek a doplňujících informací, prosím, kontaktujte Mirku Jopkovou na e-mail: miroslava.jopkova@arnika.org .

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Podrobný program semináře:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9:00 - 10:00    Prezentace účastníků
10:00 - 12:30Blok 1: Vývoj nakládání s komunálními odpady v ČR a EU, podpora obcím v tomto procesu
10:00 – 10:05Úvodní slovo senátorka Renata Chmelová
10:05 – 10:30Hospodaření s komunálními odpady v ČR, vývoj legislativy EU. Pohled MŽP (MŽP, odbor odpadů, Mgr. Vojtěch Pilnáček)
10:30 – 10:50Současný stav nakládaní s komunálními odpady z pohledu zástupce NNO (Arnika, Ing. Milan Havel)
10:50 – 11:10Řešení komunálních odpadů v Olomouckém kraji (senátorka RNDr. Jitka Seitlová)
11:10 - 11:25Koncepce odpadového hospodářství měst a obcí (Svaz měst a obcí, Mgr. Pavel Drahovzal)
11:25 – 11:45Dotační politika v oblasti odpadů (SFŽP, ředitel odboru odpadového hospodářství, Ing. Tomáš Prokop)
11:45 – 12:00Poradenství obcím v oblasti odpadu (Aspha, Ing. Tomáš Hlavenka)
12:00 – 12:15Poradenství obcím v oblasti odpadů (ISES, Ing. karel Bursa)
12:15 – 12:45Diskuse k prvnímu bloku
12:45 – 13:30Přestávka, občerstvení
13:30 – 16:00Blok 2: Jak snižovat produkci směsných komunodpadů v obcích a městech
13:30 – 13:50Možnosti snižování produkce odpadů v obcích (Arnika, Ing. Milan Havel, Arnika)
13:50 – 14:10Role osvěty v odpadovém hospodářství obcí (Ing. Eva Šírková, Dvůr Králové nad Labem)
14:10 – 14:30Motivace obyvatel jako jeden z důležitých nástrojů při snižování produkce směsného dopadu na příkladu obce Staré Hradiště(místostarosta obce Václav Janovský)
14:30 – 15:30Vyhlášení výsledků 4. ročníku Odpadového Oskara, prezentace výsledků oceněných měst a obcí
15:30 – 16:00Diskuse k druhému bloku