Webinář Méně odpadu v obci II. - Využití nástrojů stávající a nové odpadové legislativy

Kdy: 19. listopadu 2020 9:30-12:00
Kde: online, platforma ZOOM

Asociace ekologických organizací Zelený kruh a Národní síť zdravých měst s podporou Ministerstva životního prostředí vás zvou na sérii tří online webinářů zaměřených na tematiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni.
Na webinářích se seznámíte s příklady dobré praxe z obcí, které úspěšně zavedly některá opatření pro snížení množství produkovaného odpadu na svém území, i s dalšími nástroji, kterými lze motivovat občany k předcházení vzniku odpadů - např. jak připravit osvětové kampaně a akce, nebo jak zřídit re-use centrum.

Webináře jsou zdarma a proběhnou přes platformu ZOOM.

Pro přihlášení na akci vyplňte registrační formulář.

Téma II: Využití nástrojů stávající a nové odpadové legislativy
Jak nastavit pravidla v obci? Co funguje? Jak změní povinnosti a možnosti obcí nová legislativa?
Hosté: Ivo Kropáček (Hnutí DUHA), Jan Machančík (Jihlava), Eva Tylová (místostarostka MČ Praha 12 pro územní rozvoj a životní prostředí)

Další webináře:

12. 11. 2020, 9:30 - 12:00
Méně odpadu v obci I: Jak se vypořádat s bioodpadem

26. 11. 2020 9:30-12:00
Méně odpadu v obci III: Jdeme příkladem