Vybraná data týkající se nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) v České republice

Dokument obsahuje základní data týkající se nakládání se zpětně odebranými elektrozařízeními a odděleně sebranými elektroodpady v České republice. Hlavním zdrojem dat jsou Roční zprávy výrobců resp. kolektivních systémů dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2005 Sb., které tyto osoby zasílají na MŽP vždy do 31. 3. následujícího kalendářního roku.

Stáhněte si...