Užitečné odkazy na další informace - CITES

Webové odkazy na další zdroje informací týkající se CITES:

Ministerstvo životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Česká inspekce životního prostředí
Celní správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
CITES v EU (Evropská komise, EK)
CITES v EU (TRAFFIC + EK)
Species+ (databáze s přehledem ohrožených druhů chráněných CITES a EU a jejich zařazení do příloh)
CITES Trade Database (databáze s přehledem o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy)
Úřední věstník EU
Sekretariát CITES
Organizace TRAFFIC pro monitorování obchodu s faunou a flórou
Světové monitorovací středisko ochrany přírody (UNEP-WCMC)
Červená kniha ohrožených druhů
Ochrana zvířat proti týrání na internetovém portále Ministerstva zemědělství eAGRI