Odborné podklady a metodiky

Na těchto stránkách si můžete stáhnout certifikované metodiky MŽP i další odborné informace týkající se druhové ochrany. Stáhnout je možné obecnější dokumenty a materiály ve vazbě na ochranu druhů, dále dokumenty a materiály zaměřené na konkrétní skupiny druhů, včetně certifikovaných metodik MŽP.