Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu na základě nového zmocnění uvedeného v § 22 odst. 1 písm. f) až i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon“), které bylo vloženo do zákona novelou zákona, provedenou zákonem č. 41/2015 Sb.

Úřad vlády