Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Úřad vlády