Ochrana ozonové vrstvy v České republice

Publikace, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR k 20. výročí od podepsání Montrealského protokolu.

Stáhněte si...