Mezinárodní konference Ochrana velkých šelem v Karpatech

Ve dnech 18.– 21. října 2016 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční mezinárodní konference k problematice ochrany velkých šelem v karpatském regionu. Konferenci pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Sekretariátem Karpatské úmluvy, Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze a Ústavem biologie obratlovců AV ČR. Jejím hlavním cílem je výměna zkušeností mezi odborníky v oblasti ochrany velkých šelem (medvěda, vlka a rysa) a vytvoření mezinárodní platformy, jež se bude věnovat přípravě plánu péče o velké šelmy v Karpatech. Zastoupeni budou odborníci ze všech členských zemí Karpatské úmluvy – České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Srbska a Ukrajiny. Více informací najdete zde.