Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi vychází z dokumentu Strategie ochrany před povodněmi na území ČR, který byl schválen vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000. Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány, které se řídí povodňovými plány. Povodňovými orgány při povodni jsou povodňové komise (PK), které spolupracují se složkami Integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor České republiky,zdravotnická záchranná služba, policie České republiky aj.).

Hlavní zdroje informací k povodňové problematice:

  • webové stránky Ministerstva životního prostředí jako ústředního povodňového orgánu
  • webový portál meziresortního projektu Informačního systému veřejné správy – VODA
  • webový portál Českého hydrometeorologického ústavu a jeho hlásné a předpovědní povodňové služby