Informace o zpracovávání osobních údajů dle GDPR

Prohlášení Ministerstva životního prostředí o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen"GDPR").

V souladu se zásadou transparentnosti je Ministerstvo životního prostředí jako správce osobních údajů povinno informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Vzhledem k této povinnosti podáváme podle č. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informace o zpracování osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou vedeny v rámci spisové služby a v řízeních, které patří do působnosti Ministerstva životního prostředí.

  • čl. 13 se týká případů, kdy jsou osobní údaje získány od subjektu údajů
  • čl. 14 se týká případů, kdy osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů