Obecnější dokumenty a materiály ve vazbě na ochranu druhů

Státní koncepční dokumenty ochrany přírody ve vazbě na druhovou ochranu
Užitečné databáze a internetové stránky k druhové ochraně
Odborné stránky neziskových organizací