Ocenění zelená stuha ČR (Evropská úmluva o krajině)

Ocenění Zelená stuha ČR v rámci soutěže Vesnice roku

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí po jednáních s vyhlašovateli soutěže Vesnice roku, zejména Ministerstvem pro místní rozvoj a Spolkem pro obnovu venkova, otevřelo v roce 2009 nový dotační program pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR v soutěži Vesnice roku. Vítězná obec soutěže Zelená stuha ČR postupuje do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla.

Informace o programu SFŽP.

Informace o soutěži Evropská kvetoucí sídla.