Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště pro stavbu Obytný soubor Do Zahrádek, Praha - Zličín

Publikováno: 17.08.2017

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání podané podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Obytný soubor Do Zahrádek, Praha - Zličín" investorem CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s..

Stáhněte si...