Obojživelníci, měkkýši a plazi

Dokumenty a materiály zaměřené na konkrétní skupiny druhů, včetně certifikovaných metodik MŽP:

Obojživelníci

Jarní migrace, tůně

Měkkýši

Determinace velkých mlžů, invaze, transfery

Plazi

Silniční mortalita