Obnovitelné zdroje - informační podpora

Hlavním účelem těchto stránek je pomoci pracovníkům veřejné správy v povolovacím procesu jednotlivých obnovitelných zdrojů.
Podpora povolovacího procesu obnovitelných zdrojů poskytovaná Ministerstvem životního prostředí sestává z následujících nástrojů:

Informační linka obnovitelných zdrojů energie pro veřejnou správu

Zelená linka 800 260 500

Informační server pro obce a státní správu v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Informační publikace o obnovitelných zdrojích energie

Obnovitelné zdroje energie – Přehled druhů a technologií - ke stažení zde (PDF,752 kB )
Obnovitelné zdroje energie – Ekonomika a možnosti podpory - ke stažení zde (PDF,546kB)
Obnovitelné zdroje energie – Příklady dobré praxe - ke stažení zde (PDF, 996 kB )
Povolovací proces (PDF, 3 MB )
Sada informačních letáků k jednotlivým obnovitelným zdrojům energie - ke stažení zde (PDF, 1 MB )

Metodické materiály v oblasti obnovitelných zdrojů energie

V samostatné sekci najdete přehled metodických materiálů které se vážou k problematice obnovitelných zdrojů.

V budoucnosti najdete na těchto stránkách také databázi nejčastějších dotazů a odpovědí.