4. ročník kurzu celoživotního vzdělávání VŠCHT: Oběhové hospodářství (září 2020 / květen 2021)

Vysoká škola chemicko-technická v Praze ve spolupráci s MŽP již po čtvrté otevírá přihlášky do kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na Oběhové hospodářství.
Cyklus přednášek a workshopu je vhodný zejména pro manažery a zájemce především z výrobní praxe.

Příjem přihlášek: do 15. 8. 2020 nebo do naplnění kapacity
Termín výuky: 11. 9. 2020 - 14. 5. 2021
(Kurz probíhá vždy v pátek od 9:00 do 16:30 včetně přestávky na oběd a dvou přestávek na občerstvení.)
Místo výuky: Konferenční centrum VŠCHT - Sázava
(VŠCHT – SÚZ, Chemická 952 , Praha 4 – Kunratice, Areál vysokoškolských kolejí na Jižním Městě – kolej SÁZAVA)
Cena: 35 000 Kč (bez DPH)

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové.

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:
Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. , Veolia Česká republika, a.s. a klastr WASTEN.

Více informací a online přihlášku najdete zde.

Banner - oběhové hospodářství