Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů

Sesuvy - charakteristika sesuvných projevů, regiony se zvýšeným rizikem, průzkum, monitoring, projekt sanace, vyhodnocení účinnosti, vlastní sanační práce, dlouhodobý dohled.