Obce bez odpadu

JRK ČR, Institut cirkulární ekonomiky a Ministerstvo životního prostředí zvou zástupce samospráv na zahájení projektu Obce bez odpadu a vyhodnocení předešlého projektu.

Pro každou samosprávu budou vyhrazena dvě místa, jména účastníků, prosím, nahlaste do 31. 3. 2019 vašemu regionálnímu manažerovi JRK.

V rámci programu se účastníci seznámí s aktuální i připravovanou legislativou, ročním harmonogramem projektu a dílčími aktivitami (metodika evaluace dat, osvětové aktivity aj.).Zároveň proběhne vyhodnocení předešlého projektu, předání osvědčení zástupcům obcí a představení nového projektu.

Místo konání:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10-Vršovice

Termín:
23. dubna 2019, 10:00 - 14:00