O projektu

„Podpůrné akce k navýšení absorpční kapacity opatření 3.1. Operačního programu Životní prostředí (podpora výroby elektřiny a tepla z OZE)“

Cílem uvedeného projektu bylo poskytnutí státní správě dostatek informací o obnovitelných zdrojích energie a umožnění tak kvalitního rozhodování při povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojích energie, využití možností čerpání prostředků z OPŽP v oblasti obnovitelných zdrojů energie místními a krajskými samosprávami, úředníky orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů, vodoprávních úřadů a odborů EIA v obcích a na krajských úřadech.

Projekt přispěl k rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie a k podstatnému zvýšení informovanosti o možnostech obnovitelných zdrojů v České republice.

Informační linka a e-mail

Na Zelené lince 800 260 500 či na e-mailu: info@mzp.cz se zájemce ze strany veřejné správy může dozvědět odpověď na aktuální otázky z oblasti obnovitelných zdrojů.

Financování projektu:

logo