Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8/2016

Výzva č. 8/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:
„Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody“

Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů.

Oprávnění příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty (provozovatelé vodovodů a kanalizací).

Alokace: 300 mil. Kč
Výše podpory: 100 tis. - 3 mil. Kč (a současně max. 60 - 80% z celkových způsobilých výdajů)
Příjem žádostí: 11. červenec 2016 - 30. červen 2017

Výzva je koncipována jako nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...
  • Výzva č. 8/2016 (PDF, 584 kB)
  • Příloha 1 (XLSX, 150 kB) - Formulář Žádosti o poskytnutí podpory
  • Příloha 2 (DOCX, 108 kB) - Podrobný popis realizace projektu
  • Příloha 3 (DOCX, 87 kB) - Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků
  • Příloha 4 (XLSX, 689 kB) - Formulář Přehled čerpání
  • Příloha 5 (XLSX, 79 kB) - Formulář Monitorovací zprávy
  • Příloha 6 (DOCX, 97 kB) - Formulář ZVA
  • Příloha 7 (DOC, 114 kB) - Osnova odborného posudku