Národní program Životní prostředí - Výzva č. 19/2017

Výzva č. 19/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Soutěž Zelená stuha“

Cílem Výzvy č. 19/2017 (dále jen "Výzva") je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích oceněných v celostátním i krajských kolech soutěže Zelená stuha, která každoročně probíhá jako součást soutěže Vesnice roku.

Oprávněnými příjemci podpory jsou:
  • Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Zelená stuha).
  • Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherce celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR).
Maximální výše podpory na jeden projekt a obec oceněnou titulem
  • Zelená stuha činí 400 tis. Kč.
  • Zelená stuha ČR činí 700 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace činí 5,5 mil. Kč.