Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2017

Výzva č. 11/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:

"Osvětové projekty z oblasti čisté mobility"

Cílem Výzvy je zvýšit povědomí obyvatel o problematice čisté mobility a rozvíjet jejich postoje potřebné pro environmentálně odpovědné jednání a chování v souladu s udržitelným rozvojem.

Předmětem podpory jsou v souladu s podporovanou aktivitou Programu 6. 1. H – Osvětové projekty z oblasti čisté mobility osvětové projekty a kampaně pro veřejnost. V rámci těchto projektů jsou podporovány

  • projektová příprava - analýza a průzkum aktuálního stavu, případně aktualizace stávajících průzkumů a analýz (míra informovanosti obyvatel o problematice dopadů automobilové dopravy a možnostech řešení, ochota využívat ekologicky šetrné způsoby přepravy ve městě);
  • příprava samotné osvětové činnosti;
  • realizace osvětové činnosti a související propagace (tištěná média, rozhlas, interaktivní či obrazovkové tabule, bannery), PR, online, webové stránky, microsite, sociální sítě a komunikace na nich), tvorba a distribuce krátkého bulletinu. V rámci osvětové činnosti a propagace bude využito jednotné logo MŽP pro čistou mobilitu (Ekomob - čistá mobilita) s možnou kombinací s již zavedeným logotypem žadatele.

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:

  • vyšší územní samosprávné celky (kraje);
  • statutární města.

Pro Výzvu je alokováno celkem 20 mil. Kč.

Stáhněte si...