NPŽP - výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty

Cílem výzvy je:
  • zlepšit znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje v rámci ozdravných pobytů.
Předmětem podpory je:
  • zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší.
Oprávnění příjemci:
  • mateřské školy;
  • lesní mateřské školy;
  • poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině;
  • základní školy;
  • víceletá gymnázia (pouze pro pobyty dětí docházejících do nižších ročníků, které jsou na úrovni základního vzdělávání).
Alokace:

40 mil. Kč

Výše podpory:

70 Kč na osobohodinu ekologického výukového programu;
maximální výše podpory na jednoho žadatele činí 400 000 Kč.

Příjem žádostí:

1. 10. - 31. 12. 2019

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Žádosti budou přijímány přes Agendový informační systém SFŽP ČR.