Oznámení návrhu plánu péče o NPR Rolavská vrchoviště na období 2021–2029

Publikováno: 31.08.2021

K návrhu plánu péče o NPR Rolavská vrchoviště na období 2021–2029 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 24. září 2021 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice NPR a jejího ochranného pásma je možné požádat protřednictvím e-mailu: jan.chladek@mzp.cz.

Oznámení (PDF, 177 kB) návrhu plánu péče o NPR Rolavská vrchoviště na období 2021–2029

Plán péče:
Přílohy