Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předkládaným návrhem vyhlášky dochází k novému vyhlášení stávající stejnojmenné národní přírodní památky s cílem zajistit náležitou úroveň ochrany cenného přírodní útvaru

Úřad vlády