Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Velký Roudný

Publikováno: 17.02.2021

K oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Velký Roudný na období 2021-2030 a záměru jeho schválení je možné se vyjádřit nejpozději v termínu uvedeném v textu oznámeni do 12. března 2021, a to na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Oznámení (PDF, 149 kB) o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Velký Roudný na období 2021-2030

Plán péče:
Přílohy

Tabulky - jsou součástí textové části