Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předkládaným návrhem vyhlášky dochází k novému vyhlášení stávající stejnojmenné národní přírodní památky s cílem zajistit náležitou úroveň ochrany cenného přírodního útvaru.

Úřad vlády