Oznámení návrhu plánu péče o NPP Skalická Morávka na období 2019 – 2029

Publikováno: 27.11.2018

K návrhu plánu péče o NPP Skalická Morávka na období 2019 – 2029 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 21. prosince 2018 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Stáhněte si...
  • Oznámení o zpracování plánu péče o NPP Skalická Morávka na období 2019 – 2029 (PDF, 125 kB)
  • Plán péče (PDF, 2 MB)
Přílohy:
Tabulky:

Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich - je součástí textové části
Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich - je součástí textové části

Mapy: