Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Miroslavské kopce

Publikováno: 13.03.2020

K oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Miroslavské kopce na období 2020-2029 a záměru jeho schválení je možné se vyjádřit nejpozději v termínu uvedeném v textu oznámeni do 31. března 2020, a to na adresu:Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody a krajiny, Vršovická 65 100 10 Praha 10.

Oznámení (PDF, 3 MB) o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Miroslavské kopce na období 2020-2029

Plán péče:
Přílohy