Oznámení návrhu plánu péče o NPR Mohelenská hadcová step na období 2021–2028

Publikováno: 22.05.2020

K návrhu plánu péče o NPR Mohelenská hadcová step na období 2021–2028 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 19. června 2020 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice NPR a jejího ochranného pásma je možné požádat protřednictvím e-mailu: jan.chladek@mzp.cz.

Oznámení (PDF, 198 kB) návrhu plánu péče o NPR Mohelenská hadcová step na období 2021–2028

Plán péče:
Přílohy