Oznámení návrhu plánu péče o NPP Křéby na období 2019 – 2028

Publikováno: 21.12.2018

K návrhu plánu péče o NPP Křéby na období 2019 – 2028 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 21. ledna 2019 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Přílohy:
Tabulky:
Mapy: