Metodický pokyn č. 7: Návod k postupu pro nové účastníky trhu a zařízení vyřazená z provozu

Návod k postupu pro nové účastníky trhu, zařízení s rozsáhlou změnou kapacity nebo vyřazená z provozu - po 30. 6. 2011

Metodický pokyn č. 7 stanovuje pravidla pro tzv. nová zařízení v systému EU ETS, která byla uvedena do provozu/získala povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů po 30. červnu 2011 a dále taková, u kterých došlo k rozsáhlému rozšíření kapacity se zahájením změněného provozu taktéž po 30.6. 2011. Analogicky se také zabývá případy opačnými, tedy zařízeními s rozsáhlým snížením kapacity nebo zařízeními vyřazenými z provozu po témže datu.

Stáhněte si...