Nová řada projektů programu LIFE

Integrované projekty LIFE (IP) realizují na velkém území (v rámci regionů, více regionů, na národní úrovni nebo na mezinárodní úrovni) plány ochrany životního prostředí nebo klimatu nebo strategie vyžadované specifickou legislativou EU pro životní prostředí nebo klima, a to v oblastech přírody, vody, odpadů, ovzduší a také zmírňování klimatické změny a adaptace na klimatickou změnu. IP zaručují zapojení zainteresovaných subjektů a podporují koordinaci a mobilizaci alespoň jednoho unijního, národního nebo privátního zdroje financování. Způsobilým žadatelem o IP je subjekt, který má zodpovědnost za naplňování legislativy EU – zpravidla tedy státní instituce. Přímé financování z programu LIFE dosahuje max. 60 %.Rozpočet IP 10-15 mil. €, doba trvání např. 10 let.

Operační granty LIFE pro NNO nabízejí neziskovým organizacím s přeshraniční působností dvouleté provozní granty, které poskytují podporu na určité provozní a administrativní náklady neziskových subjektů podílejících se na rozvoji, provádění a kontrole dodržování politiky a právních předpisů Unie. Maximální míra přímého financování operačních grantů pro NNO je 60 %.

Přípravné projekty LIFE jsou projekty na specificky vyhlašovaná témata dle potřeb EU.

Finanční nástroje LIFE – půjčky a přímé investice do přírodního kapitálu a půjčky na zvýšení energetické účinnosti ze zdrojů Evropské investiční banky (EIB).